تبلیغات
HSE IRAN
HSE IRAN
قالب وبلاگ

امروزه بیماری ها و حوادث ناشی از كار به یكی از نگرانی های اجتماعی جامعه كارگری و دست اندركاران مسائل بهداشت ، ایمنی محیط كار تبدیل شده است . علاوه بر عوامل مربوط به فرهنگ عمومی ، ایمنی و بهداشت ، اجرا نشدن قوانین و مقررات مربوطه و كمبود آموزش ، می توان فقدان برنامه ریزی و توجه كافی به بهداشت حرفه ای و ایمنی كارگران را در اغلب واحدهای صنعتی از جمله دلایل بالا بودن میزان حوادث و بیماری های ناشی از كار برشمرد.

امروزه با توجه به اهمیت موضوع سلامت نیروی كار در تمایم كشورها نیاز به مدیریت در دستیابی به روش های منسجم بهبود شرایط كار بیش از پیش نمایان می شود.

خط ومشی گذاری

اولین قدم در سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی خط مشی گذاری است. خط و مشی معمولاً توسط مدیریت رده بالا تایید شده و تعهد به رعایت آن مورد تاكید است . خط و مشی تدوین شده باید شامل موراد زیر باشد:

الف)متناسب با اهمیت و میزان ریسك های بهداشتی ایمنی سازمان با شد.

ب) شامل تعهد به بهبود مستمر باشد

ج) حداقل شامل تعهد به تبعیت از قوانین بهداشت حرفه ای و ایمنی مرتبط و همچنین الزامات دیگری كه سازمان آنها را تقبل كرده است باشد.

د) مدون و قابل اجرا و پایدار نگه داشته شود

ه) به كلیه كاركنان ابلاغ شود، تا آنان را از الزاماتبهداشتی و ایمنی خودذ آگاه كند

و) برای عموم افراد علاقه مند قابل دسترسی باشد

ز) به طور متناوب مورد بازنگری قرار گیرد تا از ارتباط و تناسب آن با سازمان اطمینان حاصل شود

2- توانایی تقسیم بندی ریسك ها وشناسایی وخطراتی را كه باید توسط اقداماتی حذف و یا كنترل شوند، داشته باشد.

3- ورودی ها را برای تعیین نیازمندی های سازمان شناسایی و در صورت لزوم نیاز های آموزشی را مشخص  كند وجود نیروی انسانی سالم از نظر جسمی و روانی می تواند به عنوان یك سرمایه آماده و بالقوه غنی برای طی یك مسیر توسعه تلقی شود . نارسایی موجود در مجموعه بهداشت حرفه ای و ایمنی از كاارایی و بهره وری منابع انسانی می كاهد.و زمینه را برای افت پتانسیل های انسانی مهیا می كند، از این نظر سازمان هایی كه به درستی اهمیت توجه به بهداشت حرفه ای و ایمنی را دریافته و برای آن سرمایه گذاری می كنندو بالطبع از مزایای وجود نیروی انسانی سالم بهره مند می شوند.

+ اهمیت كمیته های ایمنی و بهداشت كار

بازار كار ایران و خلاء های موجود آن

بازار یعنی محل مبادله كالا و در جهان اقتصاد چهار بازار اصلی یعنی بازار كالا، بازار پول ، بازار سرمایه و بازار كاراز مهمترین بازارها هستند و دو مولفه حائز اهمیت بازار عرضه و تقاضا است.

همانوطور كه در بازار كالا ، عرضه یعنی كالا و خدمت تولید می شود . تقضا یعنی خریداران آن كالا ، در بازار پول ، پول كالا است ، یعنی یكی عرضه كننده پول است و دیگری تقاضا كننده پول است  .

در بازار سرمایه مانند بورس عرضه سهام  توسط شركت ها و خرید آن توسط تقاضا كنندگان انجام می شود و بالاخره در بازار كار نیروی  كار توسط بیكاران عرضه می شود و صاحبان بنگاهها متقاضی كارند. آنچه در بازار مهم است ، قیمت است كه در منحنی عرضه و تقاضا بحث می شود.

اما در بازار كار آیا صرفاً داشتن بیكاران كافی و لازم خواهد بود یا خیر ؟ گفتیم كه باید در بازار كا رمانند سایر بازارها  دو مؤ لفه عرضه و تقاضا وجود داشته باشد تا شرایط ایجاد بازاز باشد یعنی عرضه و تقاضا ، شرط موفقیت هر بازار و شفافیت آن بازار است . در واقع در یك بازار رقابتی باید شرایط ذیل مهیا باشد:

-          وجود تعادد زیاد و كافی متقاضی

-          وجود تعداد زیاد و كافی عرضه كننده

-          آزادی ورود و خروج به بازار توسط عرضه كننده و تقاضا كنندگان

-          وجود اطلاعات كامل از شرایط بازار كار.

-          یكسان بودن كالا

با توجه به شرایط فوق آیا بازار كار ایران بازار رقابتی و مناسب است؟ آیا شفافیت در بازار هست كه هركس به تناسب توان و مهارت خود از آن بهره جوید؟ آیا تعداد زیاد عرضه كننده  تعداد زیاد تقاضا كننده را می شناسد آیا دسترسی به اطلاعات بازار كار برای همه عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان مهیا است؟آیا در بازار كار ایران ورود وخروج برای طرفین با اطلاعات و دانش قبیلی امكان پذیر است؟

یكی از عوامل مهم و حائز اهمیت كه می تواند در اخذ تصمیم پایدار و موثر باشد، وجود آمار واطلاعات كم وكیفی از یك بازاراست. مثلاً اگر در بحث بازار كار ندانیم میزان عرضه كالا مانند قند چقدر است و میزان تقاضا چقدر، مسلماً در بازار مربوط نابرابر خواهیم داشت یا بحث قاچاق یا معضل اجتماعی دیگری به وجود خواهد آمد

در بازار كار ایران نیز این خلاء وجود دارد یعنی علیرغم احساس دغدغه بحران بیكاری و به دلیل نداشتن یك نظام جامع اطلاع رسانی از وضعیت عرضه و تقاضای بازار كار متاسفانه همیشه اخذ تصمیمات با عدم كار آمدی مواجه خواهد شد. در بازار كار ایران مشخص نیست . میزان عرضه چه مقدار است و میزان تقاضا كدام است

  • ایمنی در برابر آلودگی های شیمیایی

بهداشت حرفه ای از زمانهای قدیم در حرفه های مختلف مطرح بوده است اما در قرن بیستم با پیشرفت تكنولوژی و صنعتی شدن جهان این علم عمدتاً در بیماری ها و سوانح ناشی از صنعت خلاصه شد. به نحوی كه امروزه به عنوان دومین علل مرگ ومیر در جهان صنعتی محسوب می شود . طبق آمار به دست آمده در ایران نیز در هر دقیقه 7 نفر دچار حادثه سانحه می شوند با توجه به این موضوع ، اهمیت آموزش بهداشت حرفه ای در پیشگیری وكاهش عوارض فردی ، اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیماری ها وسوانح محیط كار بسیار مهم به نظر می رسد. در زیر از عوامل شیمیایی محیط كار و اقدامات احتیاطی جهت پیشگیری از عوارض ناشی از آنها می كنیم.

* بیماری های ناشی از عوارض شیمیایی

این بیماری ها وسوانح بر حسب راه ورود به بدن انسان به سه دسته تقسییم می شوند

 الف ) بیماری های دستگاه گوارشی كه با ورود مواد شیمیایی از راه دهان مثل سیانورها ، اسید آرسنیك ، فسفر ، اسیدها و غیره ایجاد می شود

ب ) بیماری های دستگاه تنفسی ناشی از گرد وغبار كه به (( پنومو كونیوزها)) یا بیماری های ریوی معروف هستند.

ج) بیماری های پوستی مانند جذب تترا اتیل سرب ، فنل ، تی ان تی و غیره

 

اقدامات احتیاطی جهت پیشگیری از عوارض ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی در آزمایشگاه به این شرح است :

1-    آگاهی از خطرات ناشی از مواد شیمایی و نحوه پیشگیری از این خطرات اهمیت زیادی دارد

2-    برای آگاهی از خطرات ماد شیمیایی و به كار گیری اقدامات احتیاطی در هنگام كار با آنها برچسب  های مواد شیمیایی توجه كنید و انها را به كار گیرید

3-    به دستورالعمل ها ، توصیه ها ونكات احتیاطی ذكر شده بر روی برچسب های مواد شیمیایی توجه كنید و انها را به كار گیرید

4-    بررسی كنید كه آیا امكان دارد بتوان از موادی كه ایمن تر هستند وخطر كمتری دارند، استفاده كرد؟

5-    محل كار خود را همیشه مرتب ومنظم كنید به طوری كه محل نگهداری ظروف مواد شیمایی با برچسب های مناسب و قابل روئیت مشخص باشد

6-    مواد شیمیایی فرار و قابل اشتعال را تفكیك كرده ودور از میز كار خود قرار دهید

7-    از اقدامات كنترلی موجود مثل تهویه و...كه برای  كنترل بخارات ناشی از مواد شیمیایی تعبیه شده اند، به طور كامل استفاده كنید

8-    هر گونه نقض و اختلا در سیستم تهویه ، تجهیزات حفاظت فردی و غیره را سریعاً گزارش كنید

9-    از ماسك های تنفسی و دیگر تجهیزات خود (مثل دستكش ها و...) استفاده كنید و انها را در یك محل تمیز نگه دارید

10-                        تجهیزات حفاظتی خود ( مثل ماسكها ودستكش ها و..) تمیز نگه داشته و مطمئن باشید كه به اندازه و متناسب باشد

11-                       در مكان هایی كه مواد شیمیایی وجود دارد از خوردن و استعمال دخانیات خود داری كنید

12-                       از استفاده بیش از حد و غیر ضروری مواد شیمایی خوداری كنید، در ظروف مواد شیمیایی را محكم ببندید تا از تبخیر و رها شدن آنها در فضا جلوگیری شود

13-                        پارچه ها و كهنه های آغشه به مدا شیمیایی را از اطراف محل كار جمع اوری كنید

14-                       حتی المكان از تماس پوستی با هر نوع ماده شیمایی  خوادداری كنید و از تجهیزات حفاظتی مثل دستكش  ، عینك وپیشبند و... استفاده كنید

15-                       هیچ گاه مواد شیمیایی (مثل تینر، بنزین و..) برای تمیز كردن رنگ ها و آلودگی های دیگر از روی پوستتان استفاده نكنید

16-                       در برخی موارد با باز كردن در و پنجره می توانید از تهویه طبیعی برای كنترل بخارات مواد شیمیایی استفاده كنید

17-                       از ورد افراد متفرقه و غیر حرفه ای به محل كار و نگهداری مواد شیمایی ممانعت به عمل آورید

18-                       پس از كار با مواد شیمیایی  و قبل از خوردن ، سیگار كشیدن و... دستهای تان را به طور كامل بشوئید

19-                       در محل هایی كه مواد شیمیایی حاوی كلر وجود دارد، از انجام فعالیت ها یی مثل حرارت دهی ، جوش كاری و.... خود داری كنید چرا كه گازهای فوق العاده سمی منتشر خواهد شد

20-                       هیچگاه لباس كار خود را برای شستشو به خانه نبرید چرا كه با این كار اعضای خانواده خود را نیز در معرض آلودگی های محیط كار قرار دهید.
طبقه بندی: پزشکی، حوادث غیر شغلی، حوادث شغلی، بیماری های غیر شغلی، بیماری های شغلی، محیط زیست، ایمنی، بهداشت،
برچسب ها: اول ایمنی بعد کار، پیشگیری، هشدار،
[ شنبه 16 فروردین 1393 ] [ 06:20 ق.ظ ] [ سیداسعد حسینی ] [ نظرات ]
.: Blog Templates By : MihanTemp :.

درباره وبلاگ

نویسندگان
لینک های مفید
نظر سنجی
خدمات این وبلاگ را چگونه برآورد می کنید

لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب